Resurs Holding inleder strategisk översyn gällande utdelning och särnotering av dotterbolaget Solid Försäkring

Regulatory

Resurs Holding AB inleder en strategisk översyn med intentionen att notera dotterbolaget Solid Försäkringsaktiebolag (Solid Försäkring) på Nasdaq Stockholms huvudlista. Initiativet grundar sig i ambitionen att ge Solid Försäkring, som i dag är ett framgångsrikt nordiskt bolag inom försäkringsbranschen, de bästa förutsättningarna för sin fortsatta tillväxtresa.

Resurskoncernen, som består av dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, har fattat ett styrelsebeslut om att inleda en process för att se över möjligheten att genomföra en börsnotering av Solid Försäkring. Koncernens försäkringsverksamhet har över tid vuxit till en konkurrenskraftig aktör på den nordiska marknaden med tydlig potential att stärka sin tillväxt ytterligare. Grunden för styrelsens beslut om en strategisk översyn är att en särnotering skapar förutsättningar för att sätta ännu större fokus på Solid Försäkrings verksamhet, vilket kommer gynna bolagets framtida utveckling och tillväxt.

– Vi är mycket stolta över den fina utveckling som Solid Försäkring står för och det är därför glädjande att vi nu tagit beslut om att se över möjligheten hur vi med en börsnotering kan ge bolaget ytterligare kraft att växa. säger Martin Bengtsson, styrelseordförande Resurs Holding.

Styrelsen i Resurs Holding har givit koncernledningen i uppdrag att utvärdera och skapa förutsättningar för en utdelning av Resurs Holdings aktier i Solid Försäkring till aktieägarna genom en så kallad Lex Asea-utdelning. Bolagets aktier avses särnoteras. Styrelsens ambition är att återkomma till aktieägarna med mer information om utvärderingen och nästa steg i processen under innevarande år. Eventuellt beslut om utdelning av aktierna i Solid Försäkring fattas av Resurs Holdings bolagsstämma. ABG Sundal Collier har utsetts till Sole Global Coordinator & Bookrunner i samband med processen.

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se +46 766 44 77 00
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021, kl. 22:00 CET.
 

Om Solid Försäkring:
Solid Försäkring grundades 1993 och är idag ett framgångsrikt bolag inom försäkringsbranschen. Fokus ligger på försäkringar av nischkaraktär, med Norden som huvudmarknad. Bolaget samarbetar med ledande detaljhandelskedjor inom olika branscher och har cirka 2,3 miljoner kunder i Norden.

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 702 personer och låneboken till 31,6 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.