Resurs kraftsamlar hållbarhetsarbetet och lanserar Resurs Society

Non Regulatory

Resurs vill bidra till ett mer hållbart samhälle och en mer ansvarsfull kreditmarknad. Därför lanseras nu Resurs Society som samlar alla Resurs konkreta satsningar för att bidra till en hållbar utveckling för kunder, partners, branschen och för samhället i stort. 

Resurs är en del av samhället, och påverkar detsamma. Med det följer ett ansvar. Som en del i att höja ambitionsnivån som samhällsaktör och hålla ett fortsatt högt tempo i hållbarhetsarbetet lanseras Resurs Society, inom vilka följande satsningar startar: 

– riktade målgruppskopplade aktiviteter mot unga och förstagångskredittagare,
– ekonomiskola online för att öka kunskapen om krediter eller att köpa en produkt på avbetalning, 
– utvecklat stöd till de som har betalningssvårigheter och behöver stöd,
– reducerad klimatpåverkan.

Resurs vill bli en mer konkurrenskraftig digital och hållbar finansiell aktör. I denna utveckling vill Resurs tillsammans med partners och kunder utveckla och stärka den hållbara och ansvarsfulla kundupplevelsen på kreditmarknaden.

– Detta ger oss en unik möjlighet att skapa en ännu starkare och bättre hållbar kundupplevelse, både för våra privatkunder och för våra affärspartners. Samtidigt höjer vi ambitionsnivån som samhällsaktör. Att vi till exempel öppnar upp för ännu fler strategiska samarbeten med andra affärspartners så som vi gjort tillsammans med Hemma, som gör det lättare att göra hållbara investeringar i hemmet, och med Fairown kring prenumerationslösningar, är något både kunder och branschen kan förvänta sig att få se mer av, säger Nils Carlsson, VD, Resurs Bank.

Resurs vill också göra ännu mer för att kunder ska kunna fatta kloka och långsiktiga bra ekonomiska beslut.

– Vi startar därför kunskapshöjande aktiviteter som till exempel ekonomiskola för unga. Vi gör vår kundkommunikation ännu mer tydlig och lättförstådd, vi har uppmärksammat att många idag har svårt att ta till sig komplicerad finansiell information. Våra kunder kan också räkna med oss när livet tar oväntade vägar där kan det uppstå behov att exempelvis anpassa sin återbetalningsplan, säger Henrik Linder, hållbarhetschef, Resurs Holding.

Mer information presenteras på Resurs Kapitalmarknadsdag den 29 september – länk till anmälan

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se
+46 766 44 77 00
Henrik Linder, Nordic Sustainability Manager, henrik.linder@resurs.se, +46 790 660 90 66

 

Resurs nya initiativ och målsättningar inom hållbarhet

 1. Bidra till en inkluderande kreditmarknad
  Vi tar ansvar för ökad transparens, dialog och utbildande insatser mot kunder och partners. Detta innebär att vi under 2022 bl.a. kommer utveckla och lansera:

  • ​​​​​​​​​​​​​​Riktade målgruppskopplade aktiviteter mot t.ex. unga och förstagångs-kredittagare med syfte att ta extra ansvar för dessa genom hela kundresan  
  • Ekonomiskola online för att möjliggöra en kunskapshöjning kring vad det innebär att ta en kredit eller köpa en produkt på avbetalning
  • Fler proaktiva insatser för att öka möjligheterna till stöd och behovsanpassade lösningar för kunder som får betalningssvårigheter
 1. Lansera fler hållbara produkter och finansieringslösningar
  Under 2022 ska vi fortsätta inspirera våra kunder till att kunna och vilja göra fler hållbara val. Exempel är energilösningar till hemmet såsom solceller och laddstolpar men också prenumerations- och abonnemangslösningar och därmed verka för klimatpositiva aktiviteter och ökad cirkularitet.

 2. Reducera vår direkta klimatpåverkan med 50% till 2030. Vi kommer också fr.o.m. 2022 klimatkompensera för vår beräknade klimatpåverkan och därmed säkerställa att denna del av vår verksamhet är klimatneutral. (fotnot)

 3. Lansera egen satsning för hur vi kanaliserar och effektiviserar vårt sociala ansvar med fokus på medarbetarengagemang och vår ambition om att vara en aktiv samhällsaktör. Exempel på innehåll sträcker sig ifrån föreningsliv och integration till ekonomi och entreprenörskap.

*Klimatpåverkan har beräknats enligt Greenhouse Gas Protocol med basåret 2020. Mer detaljer publiceras på vår websida inom kort.