Årsstämma 2022

Resurs Holding AB (publ) höll torsdagen den 28 april 2022 årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.