Energieffektivisera ditt hus med ny tjänst från Resurs

Non Regulatory
Idag oroas allt fler människor över höga energikostnader. Genom att investera hållbart i sitt boende kan man ofta spara elförbrukning och pengar. För att hjälpa människor att skapa balans i livet och plånboken lanserar nu Resurs ”Resurskollen”, en tjänst för att analysra energiförbrukning i bostaden.

Dagens priser på el, höjda räntor och inflation innebär att intresset för en mer hållbar energiförbrukning har blivit alltmer aktuellt under senaste året. Resurskollen ger kunden möjlighet att analysera energiförbrukning i sin befintliga bostad, samt att se vilka investeringar som kan göras för ett mer hållbart boende och en grön investering.

Dagens priser på el, höjda räntor och inflation innebär att intresset för en mer hållbar energiförbrukning har blivit alltmer aktuellt under senaste året.

– När vi pratar med våra kunder märker vi frustrationen över elpriserna men även över att man inte vet vad man kan göra åt det, säger Sandra Holmgren, Senior Partner & Sustainable Lending Manager på Resurs.

Att som husägare planera för en förändring kring sin uppvärmning eller energianvändning är inte ovanligt, men vilken åtgärd som är mest effektiv för hushållet är ofta den svåraste frågan att få svar på. Detta vill Resurs hjälpa husägare med genom
Resurskollen som är en tjänst via vårt partnerskap med Hemma som gör det möjligt för kunden att göra en resurskoll av bostaden. Kunden får även direkta förslag på åtgärder för att kunna energieffektivisera sitt hushåll.

– Genom tjänsten Resurskollen vill vi ge hushåll möjligheten att enkelt kunna se över sitt hems energikostnader och även få en guidning i vilka åtgärder man kan göra för att få ett mer hållbart boende, säger Sandra Holmgren.

Faktaruta
I samband med åtgärdsförslagen i Resurskollen erbjuder även Resurs finansieringslösningar i form av gröna privatlån samt gröna bolån.

Länkar
www.resursbank.se/gronalan/resurskollen