Extra bolagsstämma 2022

Resurs Holding AB (publ) höll den 13 oktober 2022 extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.