Fokus på produktutveckling när Resurs förändrar i koncernledningen

Non Regulatory

Resurs pågående transformationsresa ska stärka bolagets konkurrenskraft och möta morgondagens kund- och partnerbehov. Som ett naturligt steg i denna utveckling etableras nu en renodlad produktutvecklingsorganisation och en ny roll, Chief Product Officer (CPO), tillsätts.

Syftet är att stärka Resurs techorienterade fokus samtidigt som det skapar goda förutsättningar för en effektiv implementering av det nya kärnbanksystemet, som börjar möta kund under året.
Sebastian Green, tidigare Chief Information Officer (CIO) på Resurs, tillträder rollen som ny CPO. Samtidigt påbörjas rekrytering av en ny CIO, och en intern interimresurs tillsätts under tiden. Parallellt med detta genomförs även ytterligare förändringar i ledningsgruppen för att stärka fokus och effektivitet.

– Genom ett tydligare och förstärkt fokus på produktutveckling i både bolag och koncernledning skapar vi goda möjligheter att strategiskt och taktiskt driva transformationsresan med målet att bygga framtidens bank. Jag är glad att Sebastian, med sin kunskap och sitt engagemang, kommer leda den nya produktutvecklingsorganisationen och samtidigt fortsätta driva det pågående arbetet med implementeringen av vårt nya kärnbankssystem. Sammantaget skapar vi nya möjligheter för att ta strategiskt viktiga steg inom effektivitet och datadriven innovation samt för att säkra riktigt bra kundupplevelser, säger Nils Carlsson, CEO Resurs Bank.

Resurs nya koncernledning som träder i kraft från och med den 1 juni 2023:
Nils Carlsson, CEO
Sofie Tarring Lindell, Chief Financial Officer och vice VD
Stefan Noderén, Chief Credit & NPL Officer
Sebastian Green, Chief Product Officer
Rekrytering pågår, Chief Information Officer
Mattias Ekman, Chief Commercial Officer, Nordic Payment Solutions
Alexander Burman, Chief Commercial Officer, Nordic Consumer Loans
Marie Darte, Chief Governance & Risk Officer
Pernilla Klarqvist, Chief Customer Service Officer