Förändring i Resurs Holdings ledningsgrupp

Non Regulatory

För att fortsätta den fantastiska tillväxten och ytterligare lyfta affären rekryterar Resurskoncernen nu en Chief Commercial Officer som kommer att ta ett övergripande operativt ansvar för affärsverksamheten. Personen kommer att ingå i koncernledningen för Resurs Holding och ersätter där de tre segmentscheferna. Från den 1 september tar även Anette Konar Riple, Chief Marketing Officer, plats i koncernledningen.

Anette startade sin tjänst i mars 2017 och kommer senast från rollen som Marknadsdirektör på Euroflorist. Tidigare har Anette arbetat med marknadsföring och kommunikation hos bl.a. Procter & Gamble och Kreab.

– Vi har ett fantastiskt företag som har vuxit kraftigt och det ska vi fortsätta göra. Med den nya rekryteringen stärker vi upp vår organisation, samtidigt som det ger mig större möjlighet att fokusera på strategiska frågor och vår långsiktiga utveckling framåt, säger VD Kenneth Nilsson.

För mer information:

Kenneth Nilsson, CEO, +4673 661 20 60

Om Resurs Holding:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q2 2017 uppgick antalet anställda till 742 personer och låneboken till 22,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.