Inbjudan till presentation av Resurs Holdings bokslutskommuniké för 2021

Non Regulatory

Tisdagen den 8 februari klockan 07.30 publiceras Resurs bokslutskommuniké för 2021. Klockan 09.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där VD Nils Carlsson och CFO & Head of IR Sofie Tarring Lindell presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen sker på svenska och går att följa på webben eller via telefon. Presentationen kommer även att tolkas till engelska och går även den att följa på webben eller via telefon. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer.

Sverige: +46856642706
Storbritannien: +443333009034
USA: +16467224956

Du kan följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk:

Svenska: https://tv.streamfabriken.com/sv-resurs-holding-q4-2021
Engelska:  https://tv.streamfabriken.com/en-resurs-holding-q4-2021

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Resurs webbsida http://www.resursholding.com
 

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolaget Resurs Bank, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 664 personer och låneboken till 32,0 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.