Inbjudan till presentation av Resurs Holdings delårsrapport för det första kvartalet 2022

Non Regulatory

Onsdagen den 27 april klockan 07.30 publiceras Resurs rapport för det första kvartalet 2022. Klockan 11.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där VD Nils Carlsson och CFO Sofie Tarring Lindell presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen sker på svenska, men kommer även att tolkas till engelska, och går att följa på webben eller via telefon. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer.

Sverige +46850558358

Storbritannien +443333009032

USA +16319131422

Du kan följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk:

Svenska: https://tv.streamfabriken.com/sv-resurs-holding-q1-2022

Engelska: https://tv.streamfabriken.com/en-resurs-holding-q1-2022

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Resurs webbsida www.resursholding.com. Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs) verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 617 personer och låneboken till 33,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.