Inbjudan till Q&A med anledning av gårdagens presskommunikation

Non Regulatory

Mot bakgrund av att vi upplevt ett stort intresse kommer Stefan Noderen, Chief Credit and NPL Officer och Sofie Tarring Lindell, CFO och Head of IR, idag den 9 februari 2022, kl 16.00, att hålla en webbsändning där det finns möjlighet för analytiker och investerare att ställa frågor kopplat till gårdagens presskommunikation gällande Finansinspektionens preliminära bedömning avseende Resurs Banks kreditprövning.

Webbsändningen kommer att genomföras på svenska och det finns möjlighet att ställa frågor skriftligen i webbsändningen. Talarna kommer att läsa upp dem och besvara muntligen. För att delta i konferensen vänligen gå till: https://tv.streamfabriken.com/resurs-holding-09-02-2022.

Frågestunden kommer även att finnas tillgänglig i efterhand på www.resursholding.com.
 

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs) verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 617 personer och låneboken till 33,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.