Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

Innehavsstorlek Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 408 887 0,20% 0,20% 9 804 32,82%
101 - 200 554 846 0,28% 0,28% 3 483 11,66%
201 - 500 1 891 274 0,95% 0,95% 5 357 17,93%
501 - 1 000 3 193 289 1,60% 1,60% 3 985 13,34%
1 001 - 2 000 4 576 447 2,29% 2,29% 2 966 9,93%
2 001 - 5 000 7 808 953 3,90% 3,90% 2 336 7,82%
5 001 - 10 000 7 136 058 3,57% 3,57% 967 3,24%
10 001 - 20 000 7 250 268 3,63% 3,63% 491 1,64%
20 001 - 50 000 9 517 447 4,76% 4,76% 300 1,00%
50 001 - 100 000 6 135 599 3,07% 3,07% 85 0,28%
100 001 - 200 000 4 849 174 2,42% 2,42% 36 0,12%
200 001 - 500 000 12 084 571 6,04% 6,04% 36 0,12%
500 001 - 1 000 000 4 445 743 2,22% 2,22% 6 0,02%
1 000 001 - 2 000 000 15 477 393 7,74% 7,74% 11 0,04%
2 000 001 - 5 000 000 29 594 414 14,80% 14,80% 9 0,03%
5 000 001 - 10 000 000 6 655 000 3,33% 3,33% 1 0.00%
10 000 001 - 20 000 000 12 074 430 6,04% 6,04% 1 0.00%
20 000 001 - 57 885 556 28,94% 28,94% 1 0.00%
Okänd innehavsstorlek 8 460 651 4,23% 4,23% 0 0.00%
Totalt 200 000 000 100,00% 100,00% 29 875 100,00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.