Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

Innehavsstorlek Kapital Röster Aktier Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 0,17% 0,17% 347 026 8 355 32,00%
101 - 200 0,23% 0,23% 458 726 2 870 10,99%
201 - 500 0,79% 0,79% 1 572 792 4 444 17,02%
501 - 1 000 1,39% 1,39% 2 782 002 3 481 13,33%
1 001 - 2 000 2,08% 2,08% 4 156 800 2 698 10,33%
2 001 - 5 000 3,77% 3,77% 7 549 126 2 258 8,65%
5 001 - 10 000 3,73% 3,73% 7 463 446 991 3,80%
10 001 - 20 000 3,69% 3,69% 7 377 410 490 1,88%
20 001 - 50 000 5,12% 5,12% 10 248 985 325 1,24%
50 001 - 100 000 3,42% 3,42% 6 840 265 95 0,36%
100 001 - 200 000 3,01% 3,01% 6 018 261 45 0,17%
200 001 - 500 000 4,35% 4,35% 8 693 222 26 0,10%
500 001 - 1 000 000 4,31% 4,31% 8 622 423 13 0,05%
1 000 001 - 2 000 000 4,86% 4,86% 9 713 691 7 0,03%
2 000 001 - 5 000 000 12,67% 12,67% 25 330 363 8 0,03%
5 000 001 - 10 000 000 5,93% 5,93% 11 855 230 2 0,01%
10 000 001 - 20 000 000 6,60% 6,60% 13 194 496 1 0.00%
20 000 001 - 28,94% 28,94% 57 885 556 1 0.00%
Okänd innehavsstorlek 4,95% 4,95% 9 890 180 0 0.00%
Totalt 100,00% 100,00% 200 000 000 26 110 100,00%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.