Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,94% 28,94% 2023-04-26
2 Avanza Pension 12 074 430 6,04% 6,04% 0,36% 2023-04-26
3 Erik Selin 6 655 000 3,33% 3,33% 2023-04-26
4 Vanguard 4 826 951 2,41% 2,41% 2023-03-31
5 Dimensional Fund Advisors 3 664 994 1,83% 1,83% 0,03% 2023-04-28
6 Nordnet Pensionsförsäkring 3 581 606 1,79% 1,79% 0,05% 2023-04-26
7 Swedbank Robur Fonder 3 500 000 1,75% 1,75% 0,05% 2023-04-26
8 Norges Bank 3 380 502 1,69% 1,69% 2022-12-31
9 Catea Group AB 3 300 000 1,65% 1,65% 2023-04-26
10 Janus Henderson Investors 2 706 301 1,35% 1,35% 0,07% 2023-04-18
11 Livförsäkringsbolaget Skandia 2 623 430 1,31% 1,31% 2023-04-26
12 Stefan Engström 2 010 630 1,01% 1,01% 2022-12-28
13 Futur Pension 1 971 940 0,99% 0,99% -0,02% 2023-04-26
14 Skandia Fonder 1 652 362 0,83% 0,83% 2023-04-26
15 BlackRock 1 578 155 0,79% 0,79% -0,01% 2023-04-28
Totalt top 15 111 411 857 55,71% 55,71% 0,54%
Övriga 88 588 143 44,29% 44,29% -0,54%
Totalt 200 000 000 100,00% 100,00%
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.