Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,94% 28,94% 2024-03-26
2 Avanza Pension 12 947 344 6,47% 6,47% 0,36% 2024-03-26
3 Erik Selin 6 655 000 3,33% 3,33% 2024-03-26
4 Vanguard 5 021 388 2,51% 2,51% 2024-02-29
5 Nordnet Pensionsförsäkring 4 940 199 2,47% 2,47% 0,08% 2024-03-26
6 Catea Group AB 4 000 000 2,00% 2,00% 0,09% 2024-03-26
7 Dimensional Fund Advisors 3 412 613 1,71% 1,71% -0,12% 2024-03-29
8 Janus Henderson Investors 3 218 361 1,61% 1,61% 2024-02-29
9 American Century Investment Management 2 566 732 1,28% 1,28% 0,03% 2024-03-29
10 Traction 2 250 000 1,12% 1,12% 2024-03-26
Ägarlista topp 10 102 897 193 51,45% 51,45% 0,43%
Övriga 97 102 807 48,55% 48,55% -0,43%
Totalt 200 000 000 100,00% 100,00%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.