Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

Ägartyp Kapital Röster Aktier Antal kända ägare Andel av kända ägare
Privatpersoner 35,09% 35,09% 70 179 270 25 232 96,64%
Stiftelse 0,82% 0,82% 1 635 177 39 0,15%
Fondbolag 11,78% 11,78% 23 561 411 35 0,13%
Investment & Kapitalförvaltning 1,26% 1,26% 2 519 006 2 0,01%
Övriga 41,46% 41,46% 82 914 825 771 2,95%
Pension & Försäkring 3,47% 3,47% 6 938 205 26 0,10%
Stat, kommun & region 1,18% 1,18% 2 361 926 5 0,02%
Okänd ägartyp 4,95% 4,95% 9 890 180 0 0.00%
Totalt 100,00% 100,00% 200 000 000 26 110 100,00%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.