Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

Ägartyp Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 82 245 614 41,12% 41,12% 888 2,97%
- Svenska 81 524 221 40,76% 40,76% 585 1,96%
- Utländska 721 393 0,36% 0,36% 303 1,01%
Privatpersoner 64 716 220 32,36% 32,36% 28 870 96,64%
- Svenska 63 990 503 32,00% 32,00% 28 651 95,90%
- Utländska 725 717 0,36% 0,36% 219 0,73%
Fondbolag 28 311 411 14,16% 14,16% 36 0,12%
- Svenska 9 186 459 4,59% 4,59% 9 0,03%
- Utländska 19 124 952 9,56% 9,56% 27 0,09%
Pension & Försäkring 9 698 391 4,85% 4,85% 30 0,10%
- Svenska 7 209 667 3,60% 3,60% 7 0,02%
- Utländska 2 488 724 1,24% 1,24% 23 0,08%
Stat, kommun & region 3 861 860 1,93% 1,93% 4 0,01%
- Svenska 139 006 0,07% 0,07% 1 0.00%
- Utländska 3 722 854 1,86% 1,86% 3 0,01%
Stiftelse 1 602 995 0,80% 0,80% 45 0,15%
- Svenska 1 602 995 0,80% 0,80% 45 0,15%
Investment & Kapitalförvaltning 1 102 858 0,55% 0,55% 2 0,01%
- Svenska 1 102 858 0,55% 0,55% 2 0,01%
Okänd ägartyp 8 460 651 4,23% 4,23% 0 0.00%
Totalt 200 000 000 100,00% 100,00% 29 875 100,00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.