Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

Land Kapital Röster Aktier Antal kända ägare Andel av kända ägare
Förenade Arabemiraten 0,01% 0,01% 15 678 5 0,02%
Österrike 0,01% 0,01% 25 675 4 0,02%
Australien 0,10% 0,10% 191 215 4 0,02%
Belgien 0.00% 0.00% 8 300 4 0,02%
Bermuda 0.00% 0.00% 580 2 0,01%
Brasilien 0.00% 0.00% 4 000 1 0.00%
Kanada 0,18% 0,18% 364 745 3 0,01%
Schweiz 0,08% 0,08% 157 799 16 0,06%
Kina 0.00% 0.00% 46 1 0.00%
Danmark 0,20% 0,20% 409 331 100 0,38%
Spanien 0,02% 0,02% 48 467 16 0,06%
Finland 0,15% 0,15% 295 554 178 0,68%
Frankrike 0.00% 0.00% 6 575 9 0,03%
Storbritannien 1,84% 1,84% 3 672 099 14 0,05%
Gibraltar 0.00% 0.00% 2 577 1 0.00%
Hongkong 0.00% 0.00% 2 200 2 0,01%
Ungern 0,01% 0,01% 27 365 2 0,01%
Irland 0,03% 0,03% 50 150 2 0,01%
Island 0.00% 0.00% 1 090 1 0.00%
Italien 0,03% 0,03% 51 468 7 0,03%
Jordanien 0.00% 0.00% 5 1 0.00%
Luxemburg 0,03% 0,03% 67 125 3 0,01%
Malta 0,02% 0,02% 40 548 4 0,02%
Malaysia 0.00% 0.00% 2 062 1 0.00%
Nederländerna 0,27% 0,27% 538 452 9 0,03%
Norge 1,47% 1,47% 2 938 272 65 0,25%
Polen 0.00% 0.00% 256 3 0,01%
Portugal 0,03% 0,03% 56 353 14 0,05%
Sverige 82,67% 82,67% 165 333 955 25 577 97,96%
Singapore 0,01% 0,01% 10 785 4 0,02%
Thailand 0,01% 0,01% 17 992 3 0,01%
Turkiet 0.00% 0.00% 276 1 0.00%
Ukraina 0.00% 0.00% 100 1 0.00%
USA 7,87% 7,87% 15 742 941 37 0,14%
Vietnam 0.00% 0.00% 1 900 1 0.00%
Kosovo 0.00% 0.00% 21 1 0.00%
Okänt land 4,95% 4,95% 9 890 180 0 0.00%
Sydafrika 0,01% 0,01% 12 500 1 0.00%
Totalt 100,00% 100,00% 200 000 000 26 110 100,00%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.