Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

Land RESURS Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 164 755 709 82,38% 82,38% 29 300 98,08%
USA 17 109 049 8,55% 8,55% 35 0,12%
Norge 4 078 514 2,04% 2,04% 62 0,21%
Storbritannien 2 949 678 1,47% 1,47% 21 0,07%
Danmark 436 985 0,22% 0,22% 110 0,37%
Övriga 2 209 414 1,10% 1,10% 347 1,16%
Okänt land 8 460 651 4,23% 4,23% 0 0.00%
Totalt 200 000 000 100,00% 100,00% 29 875 100,00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.