Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

Ägarfördelning Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Utländskt ägande 37 839 323 18,92% 18,92% 530 2,06%
- Okänt land 14 315 717 7,16% 7,16% 2 0,01%
Svenskt ägande 162 160 677 81,08% 81,08% 25 166 97,94%
Totalt 200 000 000 100,00% 100,00% 25 696 100,00%
           

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.