Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

Ägarfördelning Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Utländskt ägande 35 244 291 17,62% 17,62% 575 1,92%
- Okänt land 8 460 651 4,23% 4,23% 0 0.00%
Svenskt ägande 164 755 709 82,38% 82,38% 29 300 98,08%
Totalt 200 000 000 100,00% 100,00% 29 875 100,00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.