Kammarrätten bifaller Finansinspektionens överklagande av Förvaltningsrättens dom vilket medför en negativ resultateffekt om 50 miljoner kronor under det andra kvartalet 2024.

Regulatory

Kammarrätten bifaller Finansinspektionens överklagande av Förvaltningsrättens dom. Detta innebär att Finansinspektionens beslut om anmärkning förenad med sanktionsavgift om 50 miljoner kronor fastställs.

Finansinspektionen beslutade i juni 2022 att tilldela Resurs Bank en anmärkning och sanktionsavgift om 50 miljoner kronor på grundval av att Finansinspektionen inte ansåg att Resurs har följt konsumentkreditlagen.

Samtidigt som Resurs vidtog åtgärder för att fullt efterleva de krav som Finansinspektionen meddelade, valde Resurs att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten för att skapa tydlighet i tillämpningen av konsumentkreditlagen.

Förvaltningsrätten fastslog i november 2023 att Resurs kreditbedömningsprocess följde konsumentkreditlagen och därmed upphävdes Finansinspektionens beslut, vilket fick en positiv resultatpåverkan om 50 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2023.

Finansinspektionen valde att överklaga Förvaltningsrättens dom och Kammarrätten har under våren prövat ärendet. Kammarrätten har nu bifallit Finansinspektionens överklagande och att Finansinspektionens beslut i juni 2022 ska gälla. Detta får en negativ resultateffekt om 50 miljoner kronor för det andra kvartalet 2024.

– Vi kommer nu analysera domen och därefter besluta om hur vi går vidare, säger Magnus Fredin, VD Resurs Bank och koncernchef Resurs Holding.
 
MER INFORMATION
Magnus Fredin, VD Resurs Bank och koncernchef Resurs Holding.
Nås via presskontakt Måns Renntun, +46 70-984 96 20, mans.renntun@resurs.se