Kommuniké från Resurs Holdings extra bolagsstämma 2017

Regulatory

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade att en kontantutdelning om 1,50 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna med tisdag den 31 oktober 2017 som avstämningsdag. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske fredagen den 3 november 2017.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av egna aktier över börsen. Återköpsbemyndigandet omfattar upp till 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen och förutsätter att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det.

Fullständig dokumentation kring styrelsens förslag kan laddas ner på www.resursholding.com/sv/extra-bolagsstamma-2017/.

Mer information

Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95   

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q2 2017 uppgick antalet anställda till 742 personer och låneboken till 22,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.