Kommuniké från Resurs Holdings extra bolagsstämma 2019

Regulatory

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 1,80 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna med fredagen den 4 oktober 2019 som avstämningsdag. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske onsdagen den 9 oktober 2019.

Stämman valde vidare, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamoten Martin Bengtsson till styrelsens ordförande.

Med anledning av förändringarna i styrelsen beslutade styrelsen i samband med bolagsstämman om förändrad sammansättning av styrelsens utskott enligt följande. Audit Committee utgörs av ledamöterna Fredrik Carlsson, Martin Bengtsson och Marita Odélius Engström med Fredrik Carlsson som ordförande. Remuneration Committee utgörs av ledamöterna Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig och Lars Nordstrand med Fredrik Carlsson som ordförande. Corporate Governance Committee utgörs av ledamöterna Lars Nordstrand, Mariana Burenstam Linder, Marita Odélius Engström och Johanna Berlinde med Lars Nordstrand som ordförande.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6,0 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 777 personer och låneboken till 30,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.