Kommuniké från Resurs Holdings extra bolagsstämma 2022

Regulatory

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Stämman beslutade om en utdelning om 0,92 kronor per aktie (sammanlagt 184 000 000 kronor) och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 17 oktober 2022. Utbetalningen beräknas betalas ut till aktieägarna torsdagen den 20 oktober 2022.

Vidare beslutade stämman om val av Pia-Lena Olofsson som ny styrelseledamot och att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Detta innebär att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma består av Martin Bengtsson, styrelsens ordförande, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell, Kristina Patek, Susanne Ehnbåge, Magnus Fredin och Pia-Lena Olofsson

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till stämman beslutades att Pia-Lena Olofsson väljs till ledamot i Corporate Governance Committee i stället för Magnus Fredin, som avböjde omval.

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.