NCR bekräftar kreditrating BBB, stabila utsikter för Resurs Bank

Non Regulatory

Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank har idag erhållit en uppdatering från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating. Kreditbetyget BBB bekräftas med stabila utsikter.

Sedan maj 2019 har NCR följt Resurs Bank och kontinuerligt haft en investment grade rating av bolaget. Idag har NCR bekräftat betyget BBB med stabila utsikter. NCR menar att Resurs Banks lönsamhet, goda likviditet samt långa erfarenhet av att erbjuda kreditprodukter är nyckelfaktorer för Resurs Bank.
 
– Vi kan stolt konstatera att även om det råder oroliga tider är synen på Resurs Bank positiv och det förklaras av att vi är en stabil bank med långsiktigt hållbar affärsmodell, säger Stefan Noderén, Interim CFO & Head of IR på Resurs