NCR bekräftar kreditratingbetyg BBB- för Resurs Bank

Non Regulatory

Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank har idag erhållit en uppdatering från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating. Kreditbetyget BBB- bekräftas med negative outlook.

Mer information:
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer, christina.jungvidohlsson@resurs.se
+46 70 781 65 58

 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 750 personer och låneboken till 31,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.