NCR bekräftar Resurs Banks kreditbetyg BBB med justerad utsikt

Non Regulatory

Kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating, NCR, bekräftar Resurs Banks kreditbetyg BBB med ändrade utsikter från stabila till negativa. Justeringen återspeglar osäkerheten kring framtida kreditförluster på grund av det makroekonomiska läget.

Sedan maj 2019 har NCR följt Resurs Bank och kontinuerligt haft en investment grade rating av bolaget. Idag har NCR bekräftat betyget BBB med justerade utsikter från stabila till negativa.

NCR menar att lönsamhet, god likviditet samt lång erfarenhet av att erbjuda kreditprodukter är nyckelfaktorer för Resurs Bank. Den högre kreditförlustnivån i det fjärde kvartalet har gjort att utsikterna justerats.

MER INFORMATION:
Sofie Tarring Lindell, CFO and Head of IR, +46-73-644 33 95, sofie.tarringlindell@resurs.se