Ny koncernchef i Resurs Holding

Regulatory

Resurs Holdings koncernchef Kenneth Nilsson har valt att lämna bolaget och frånträder sin tjänst till sommaren. Han efterträds av Nils Carlsson, som närmast kommer från en tjänst som VD på Fortnox AB.

Efter 32 år i Resurs-koncernen, varav 27 år som dotterbolags-VD och de senaste 8 åren även som koncernchef, har Kenneth Nilsson nu valt att avsluta sin anställning. Under dessa år har bolaget vuxit från ett litet företag med strax över 10 anställda och ett årsresultat på 1 miljon SEK, till en nordisk börsnoterad koncern som sedan länge passerat 1 miljard SEK i årsresultat.

–   Jag är oerhört stolt över vad vi på Resurs har åstadkommit tillsammans under alla dessa år och jag är ödmjukt tacksam över att ha fått    vara med om en sådan utvecklingsresa. Men inget varar för evigt. Styrelsen har gjort ett utmärkt jobb med att rekrytera min efterträdare och jag är övertygad att Nils, tillsammans med vår väl sammansvetsade ledningsgrupp, kommer ta Resurs vidare mot nya framgångar, säger Kenneth Nilsson, koncernchef i Resurs Holding.

Skiftet av koncernchef sker under kontrollerade former till sommaren. Nils kommer senast från rollen som VD för Fortnox AB och har tidigare varit VD för bland annat Electrolux Sverige. Han för med sig en lång och gedigen erfarenhet av produkt-och affärsutveckling samt B2B-försäljning av digitala tjänster och produkter.

–   Nils goda erfarenhet av affärsutveckling och försäljning samt hans förmåga att skapa långsiktigt hållbar tillväxt passar väl överens med    Resurs strategi och framtida behov. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Resurs med Nils vid rodret. Samtidigt tackar vi Kenneth för hans långa framgångsrika ledarskap som byggt Resurs till det enastående bolag det är idag. Vi är också glada att Kenneth tackat ja till att ta plats i vårt ägarbolag SIBA Invest och kommer att finnas tillgänglig för bolaget, säger Martin Bengtsson, huvudägare och styrelseordförande i Resurs Holding.

Mer information:

Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer, christina.jungvidohlsson@resurs.se +46 70 781 65 58

Denna information är sådan information som Resurs Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2020 kl. 08:00 CET.