Resultat av Finansinspektionens översyn och utvärdering (ÖUP)

Non Regulatory

Finansinspektionen har gjort en översyn och utvärdering med särskilda kapitalbaskrav, likviditetskrav och pelare 2-vägledning av Resurs Bank.

Den 22 juni 2023 meddelade Finansinspektionen sitt övervägande att besluta om att banken per 2022-12-31 ska uppfylla ett särskilt kapitalbaskrav avseende koncentrationsrisk för kreditrisk, ränterisker och andra marknadsrisker i övrig verksamhet om 1,9 procent av totalt riskvägt exponeringsbelopp, vilket innebär ett totalt kapitalbaskrav om 13,5 procent.

Detta är i linje med bankens interna beräkningar per 2022-12-31.

Vidare meddelade Finansinspektionen att banken bör hålla ytterligare kapital (pelare 2-vägledning) motsvarande 0 procent av institutets totala riskvägda exponeringsbelopp vilket innebär ett totalt kapitalbaskrav och pelare 2-vägledning om 13,5 procent.

I övervägandet framför Finansinspektionen att banken, för kapitalbaskrav som avser bruttosoliditet, bör hålla ytterligare kapital (pelare 2-vägledning) motsvarande 0,50 procent av institutets totala riskvägda exponeringsbelopp, vilket innebär ett totalt bruttosoliditetskrav och pelare 2-vägledning om 3,5 procent.

Banken har beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens övervägande senast 16 augusti, vilket banken inte avser att göra.

MER INFORMATION:
Stefan Noderen, Interim CFO & Head of IR, stefan.noderen@resurs.se, +46 70 816 02 24