Resurs är med på topplista över jämställda bolag

Non Regulatory

Resurs Holding lyfts fram av fonden Indecap Q30 som ett av 30 svenska börsbolag som har högst andel kvinnor på ledande positioner. Utifrån dessa kriterier har Indecap Q30 valt att investera i Resurs.

Resurs Holding är ett av 30 svenska börsbolag som Indecap Q30 väljer att investera i för att uppmärksamma bolag som har en hög andel kvinnor i ledande positioner i förhållande till sin sektor. Mångfald och jämställdhet är ett av sex prioriterade fokusområden i Resurs hållbarhetsarbete och utmärkelsen bekräftar vilket viktigt område detta är hos Resurs och verksamhetens intressenter.

          Det är glädjande att vi lyfts fram i detta sammanhang, särskilt då de senaste två årens rekryteringar till bolagets koncernledning resulterat i att vi idag har tre kvinnor på ledande befattning, vilket innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Jag ser också att detta har ett signalvärde där vi som bank, försäkringsbolag, arbetsgivare och börsnoterat bolag har ett ansvar och möjlighet att påverka samhället positivt kring den här typen av frågor, säger Kenneth Nilsson, CEO Resurs Holding.

Mångfald och jämställdhet är områden som länge har placerats högt upp på agendan i samhällsdebatten och för Resurskoncernen är detta ett väsentligt fokusområde av flera anledningar. En diversifierad organisation fattar bättre beslut och koncernen vill representera den mångfald som finns i samhället för att kunna erbjuda bättre stöd och tjänster.

         Resurs Holdings hållbarhetsarbete är långsiktigt och ett fundament i vår affärsstrategi, där våra kunders, partners och medarbetares bästa alltid är i fokus, avslutar Kenneth Nilsson.

Mer information:
Kenneth Nilsson, VD & Koncernchef Resurs Holding, kenneth.nilsson@resurs.se +46 736 61 20 60

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,7 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 819 personer och låneboken till 26,6 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm. 

Om Indecap Q30:
Nordens första fond med inriktning på kvinnligt ledarskap. Fonden Indecap Q30 investerar i svenska börsbolag som har en hög andel kvinnor på ledande positioner. Fonden placerar tillgångarna i de 30 svenska börsbolag som, enligt Indecaps algoritm, är bäst inom respektive sektor på att öka mängden kvinnor i ledande positioner.