Resurs Bank emitterar efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor

Regulatory

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat efterställda Tier 2 obligationerom 300 miljoner kronor. Emissionen möttes av ett mycket stort intresse från nordiska investerare där främst institutionella investerare deltog i en väl övertecknad orderbok. De efterställda obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 3 miljarder kronor och kommer att löpa på 10 år med en rörlig ränta om 3m Stibor + 4,4%.

Information om transaktionen:
Utställare: Resurs Bank AB (Publ)
Instrument: Tier 2 obligation
Ranking: Efterställt
Förfall: Senast 17 januari 2027, första lösen 17 januari 2022
Ränta: 3 månader Stibor +4,4%
Arrangörer: Carnegie och Nordea

För ytterligare information:

Peter Rosén, CFO Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46707638125

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2017 kl 18.30 CET. 

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1 200 butikskedjor och sammanlagt cirka 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av tredje kvartalet 2016 uppgick antalet anställda till cirka 720 personer och låneportföljen till cirka 20,6 miljarder kronor. Resurs är sedan 29 april 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.