Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor

Regulatory

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 3 år och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 3 miljarder kronor och kommer att löpa på 3 år med en rörlig ränta om 3m Stibor +1.55%. Emissionsdatum är 16 februari 2017. Som emissionsinstitut har Nordea Bank AB använts.

Information om transaktionen:
Utställare: Resurs Bank AB (Publ)
Instrument: Seniora icke-säkerställda obligationer
Förfall: 24 februari 2020
Ränta: 3 månader Stibor +1.55%
Arrangörer: Nordea Bank AB

För ytterligare information:

Peter Rosén, CFO Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46707638125

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1 200 butikskedjor och sammanlagt cirka 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2016 uppgick antalet anställda till 728 personer och låneportföljen till cirka 21,2 miljarder kronor. Resurs är sedan 29 april 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.