Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor

Non Regulatory

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 3 år och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 5 miljarder kronor och kommer att löpa på 3 år med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1.45%. Emissionsdatum blir 7 december 2017.

Nordea Bank AB och Swedbank AB har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95   

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q3 2017 uppgick antalet anställda till 752 personer och låneboken till 23,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.