Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor

Non Regulatory

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor.

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 3 år (förfall november 2023) och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 9 miljarder kronor och kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1,50%.

– Det är roligt att konstatera att det finns ett bra intresse kring Resurs Bank som emittent. Vi är en etablerad aktör på marknaden och vår avsikt är att fortsätta att ha en långsiktigt diversifierad finansiering säger Jonas Olin, CFO, Resurs.

Nordea och SEB har agerat som finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Mer information:
Jonas Olin, CFO & Head of IR, jonas.olin@resurs.se, +46 766 98 41 76
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 723 personer och låneboken till 31,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.