Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor

Non Regulatory

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor på den nordiska marknaden. Obligationerna kommer att noteras på Oslo Børs.

Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse från nordiska investerare där främst institutionella investerare deltog. Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 5 miljarder svenska kronor. Räntan är 3m Nibor + 1.13%. Förfallodag för obligationerna är 20 maj 2019.

Swedbank har agerat som finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Mer information:

Peter Rosén, CFO & Head of IR Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Sofie Tarring, IR-Officer,
sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95   

Om Resurs Holding:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q2 2017 uppgick antalet anställda till 742 personer och låneboken till 22,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.