Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

Regulatory

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 4 år och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse från nordiska investerare där främst institutionella investerare deltog i en övertecknad orderbok. Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 3 miljarder kronor och kommer att löpa på 4 år med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1.70%. Emissionsdatum blir 16 mars 2017.

Carnegie Investment Bank AB och Swedbank AB har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information:

Peter Rosén, CFO Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager,
gunilla.wikman@resurs.se  +46 707 638 125

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1 200 butikskedjor och sammanlagt cirka 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2016 uppgick antalet anställda till 728 personer och låneportföljen till cirka 21,2 miljarder kronor. Resurs är sedan 29 april 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.