Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Non Regulatory

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 3 år och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse från nordiska investerare där främst institutionella investerare deltog. Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 3 miljarder kronor och kommer att löpa på 3 år med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1.50%. Emissionsdatum blir 29 maj 2017.

Nordea Bank AB och Swedbank AB har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Mer information:
Peter Rosén, CFO Resurs Holding,
peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager,
gunilla.wikman@resurs.se +46 707 638 125 

Om Resurs Holding
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på drygt 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q1 2017 uppgick antalet anställda till 731 personer och låneboken till 21,7 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.