Resurs Bank följer konsumentkreditlagen, Förvaltningsrätten upphäver Finansinspektionens sanktionsbeslut

Regulatory

Förvaltningsrätten fastslår att Resurs Bank följer konsumentkreditlagen och upphäver Finansinspektionens beslut att tilldela Resurs Bank en anmärkning förenat med en sanktionsavgift.

Finansinspektionen (FI) beslutade i juni 2022 att tilldela Resurs Bank en anmärkning och sanktionsavgift om 50 miljoner kronor på grundval av att FI inte ansåg att Resurs har följt konsumentkreditlagen.

Samtidigt som Resurs vidtog åtgärder för att fullt efterleva de krav som FI meddelade, valde Resurs att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten för att skapa tydlighet i tillämpningen av konsumentkreditlagen.

Idag meddelade Förvaltningsrätten sin dom i målet och fastslår att Resurs kreditbedömningsprocess följer konsumentkreditlagen. Därmed upphävs FI:s beslut, vilket får en positiv resultatpåverkan om 50 miljoner kronor under det fjärde kvartalet. 

– Dagens dom från Förvaltningsrätten skapar en tydlighet i tillämpningen av konsumentkreditlagen, vilket var huvudskälet till vår överklagan. Vi delar helt FI:s syn om att ansvarsfull kreditgivning är viktigt och centralt, vilket också är kärnan i vår verksamhet. Det är glädjande att Förvaltningsrätten erkänner vår metod för kreditprövning, säger Magnus Fredin, koncernchef Resurs Holding och VD Resurs Bank.

MER INFORMATION:
Sofie Tarring Lindell, CFO och Head of IR, +46-73-644 33 95, sofie.tarringlindell@resurs.se