Resurs Bank förändrar i ledningen: rekryterar ny CIO och utser ny COO

Non Regulatory

Sebastian Green, har rekryterats som CIO för Resurs Bank, Sebastian kommer närmast från en tjänst som CIO hos Bergendahls Food och tillträder tjänsten hos Resurs under hösten 2018.

Med sin erfarenhet av att driva strategisk IT-utveckling på nordisk nivå inom retailbranschen kommer Sebastians kompetens vara en viktig del i Resurs mission att erbjuda innovativa och relationsbyggande betallösningar och tjänster. Sebastian kommer tillföra viktig kompetens till vår koncernledning, och jag ser fram emot att få välkomna honom, säger Kenneth Nilsson, CEO.

Samtidigt genomförs ytterligare en förändring i Resurs koncernledning. Erik Frick, som idag är CSO, och ansvarig för koncernens strategiska funktion, utnämns till COO och tillika vVD för Resurs Bank. Någon ny CSO utnämns inte, utan den strategiska funktionen kommer att rapportera till COO.

Med denna förändring samlar vi den operativa delen av företaget, affärsverksamheten och operations, under Anna Nauclér CCO och Erik Frick COO, båda vVD. Syftet är att ytterligare stärka besluts- och genomförandekraft i våra processer, såväl interna som externa, för att med detta möjliggöra effektivare rutiner och bättre kundupplevelser, säger Kenneth Nilsson, CEO.

Peter Rosén, CFO, kvarstår som vVD i Resurs Holding.

Mer information:

Kenneth Nilsson, VD & Koncernchef Resurs Holding, kenneth.nilsson@resurs.se +46 736 61 20 60

Om Resurs:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,7 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 819 personer och låneboken till 26,6 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.