Resurs Bank förlänger sin ABS-finansiering – ett bevis på styrka och förtroende

Non Regulatory

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank förlängt sin existerande ABS-finansiering. Finansieringsramen är på 2 miljarder kronor och genomförs tillsammans med JP Morgan Chase Bank.

 Resurs Bank har den 21 juni 2022 undertecknat avtal om förlängning av befintlig ABS-finansiering. Det är en värdepapperisering av privatlån, en form av strukturerad finansiering som även kallas Asset Backed Securities (ABS). Förlängningen innebär att en ny revolverande period om 18 månader inleds. Finansieringen sker med JP Morgan Chase Bank.

– Att ingå finansieringsavtal av denna typ visar på mycket god kvalité i våra underliggande tillgångar samt är ett bevis på det förtroende som finns för Resurs Bank såväl på den nordiska som den internationella bankmarknaden. Vi är stolta över att fortsätta vårt samarbete med JP Morgan säger Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, Resurs. 
 

MER INFORMATION
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

OM RESURS
Resurs Holding verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan starten 1977 byggt upp en kundbas på 6 miljoner privatkunder i Norden, och är en ledande partner för både butik och e-handel. Resurs vill skapa balans i människors vardagsekonomi. Baserat på det byggs erbjudanden och tjänster inom lån, sparande och betalningar som utgår från människors liv och vardag. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2022 uppgick antalet anställda till 591 personer och låneboken till 34,2 miljarder SEK. Resurs Holding är noterat på Nasdaq Stockholm.