Resurs Bank förlänger sin ABS-finansiering – ett bevis på styrka och förtroende

Non Regulatory

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank förlängt sin existerande ABS-finansiering. Finansieringsramen är på 2 miljarder kronor och genomförs tillsammans med JP Morgan Chase Bank.

Resurs Bank har den 19 november 2020 undertecknat avtal om förlängning av befintlig ABS-finansiering. Det är en värdepapperisering av privatlån, en form av strukturerad finansiering som även kallas Asset Backed Securities (ABS). Förlängningen innebär att en ny revolverande period om 18 månader inleds. Finansieringen sker med JP Morgan Chase Bank.

– Att ingå finansieringsavtal av denna typ, särskilt i oroliga tider, visar på mycket god kvalité i våra underliggande tillgångar samt är ett bevis på det förtroende som finns för Resurs Bank såväl på den nordiska som den internationella bankmarknaden. Vi är mycket stolta över att fortsätta vårt samarbete med JP Morgan säger Jonas Olin, CFO, Resurs.

Mer information:
Jonas Olin, CFO & Head of IR, jonas.olin@resurs.se, +46 766 98 41 76
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 723 personer och låneboken till 31,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.