Resurs Bank har ingått avtal om utökat samarbete med kredithanteringsföretaget Axactor i Norge

Non Regulatory

Resurs Bank, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding, har ingått avtal om utökat samarbete med kredithanteringsföretaget Axactor i Norge. Avtalet omfattar löpande försäljning av Resurs Banks förfallna låne-, och kreditkortsfordringar i Norge. Första överlåtelsen förväntas ske under mars 2020. Överlåtelserna förväntas ha en marginell positiv påverkan på Resurs Banks kapitalbehov, likviditet och resultat.

Resurs Banks lånefordringar som varit förfallna i mer än 90 dagar kommer säljas till Axactor genom s.k. forward flow, och kreditkortsfordringar omfattar en s.k. solution rate gurantee som föregås av 90 dagars uppdragsinkasso. Den totala utestående ramen för avtalet är 390 MNOK och avtalens längd är 12 månader. Genom att sälja fordringarna påskyndas kassaflödet från fordringarna och Resurs Banks riskexponering reduceras.

 

 

Mer information:
Christina Kassberg, CFO & Head of IR, christina.kassberg@resurs.se +46 42 38 20 00
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer,
christina.jungvidohlsson@resurs.se
+46 70 781 65 58

 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 750 personer och låneboken till 31,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.