Resurs Bank lanserar inlåningserbjudande i Tyskland

Non Regulatory

Resurs Bank, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB, lanserar inlåning till privatpersoner i Tyskland. Genom att komplettera inlåningsaffären i Sverige, i svenska kronor, och Norge, i norska kronor, med inlåning i Euro kommer Resurs Bank att ta ytterligare ett steg mot en stärkt och mer diversifierad finansiering.

Koncernens strategi är att aktivt arbeta med olika finansieringskällor för att ha möjlighet att använda den finansieringskälla som är mest lämplig vid var tid och för att långsiktigt skapa en diversifierad finansiering.

Sparkonto i Tyskland erbjuds i samarbete med Raisin. Raisin är den största inlåningsplattformen på den europeiska marknaden och har sedan starten 2013 möjliggjort för mer än 150 000 kunder att placera över 8 miljarder Euro till konkurrenskraftiga räntor. Läs mer om Raisin på: www.raisin.com.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +467 36 56 49 34

Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95  

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,8 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 783 personer och låneboken till 27,5 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.