Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Regulatory

Resurs Bank AB (publ), ett dotterbolag till Resurs Holding, har gett Nordea och Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera 3-åriga icke säkerställda SEK obligationer inom sitt befintliga MTN-program om 3 miljarder kronor. Transaktionen beräknas ske inom en snar framtid, beroende på marknadsförutsättningarna.

Mer information:
Peter Rosén, CFO Resurs Holding,
peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager,
gunilla.wikman@resurs.se +46 707 638 125 

Om Resurs Holding
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på drygt 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q1 2017 uppgick antalet anställda till 731 personer och låneboken till 21,7 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.