Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Non Regulatory

Resurs Bank AB (publ), ett dotterbolag till Resurs Holding, har gett Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera icke säkerställda obligationer i norska kronor- och/eller svenska kronor.

Detta sker inom Resurs Banks befintliga MTN-program med en total finansieringsram om 5 miljarder kronor.

Transaktionen beräknas ske inom en snar framtid, beroende på marknadsförutsättningarna. 

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95   

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q2 2017 uppgick antalet anställda till 742 personer och låneboken till 22,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.