Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Non Regulatory

Resurs Bank AB (publ), ett dotterbolag till Resurs Holding, har gett Nordea och Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera 3-åriga icke säkerställda SEK obligationer inom sitt befintliga MTN-program om 5 miljarder kronor. Förväntad emissionsvolym är 500 miljoner kronor.

Transaktionen beräknas ske efter investerarmöte (frukost) den 28:e november i Stockholm, beroende på marknadsförutsättningar.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95   

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q3 2017 uppgick antalet anställda till 752 personer och låneboken till 23,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.