Resurs Bank utökar sin finansiering

Non Regulatory

Resurs Holding har genom dotterbolaget Resurs Bank framgångsrikt utökat sin existerande ABS- finansiering från 2,1 miljarder till 2,9 miljarder. Detta förstärker Resurs diversifierade finansiering ytterligare.

Den 15:e januari 2018 undertecknades avtal om förlängning samt utökning av befintlig ABS-finansiering. Det är en värdepapperisering av privatlån, en form av strukturerad finansiering som även kallas Asset Backed Securities (ABS).

Utökningen innebär att Resurs Bank på likviddagen den 22:e januari 2018 totalt värdepapperiserar privatlån uppgående till ett bokfört värde av cirka 3,7 miljarder, tidigare 2,7 miljarder. Förlängningen innebär att en ny revolverande period om 18 månader inleds.

Finansieringen sker med hjälp av en ledande internationell bank.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95  

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q3 2017 uppgick antalet anställda till 752 personer och låneboken till 23,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.