Resurs blir först ut som partner till Alektum Groups initiativ Shoppa Lagom

Non Regulatory

Resurs blir första aktör från näringslivet att ställa sig bakom, och bli partner i, Alektum Groups initiativ Shoppa Lagom som syftar till att sprida kunskap och lyfta frågor som bidrar till att fler i samhället har en balanserad privatekonomi. Resurs ser partnerskapet som en del i sitt pågående arbete att lyfta fram vikten av hållbar kreditgivning, både som grund för trygga och kloka lån och som ett fokusområde inom sitt hållbarhetsarbete.

Bank- och kreditbranschen har vuxit med en bredd av aktörer de senaste åren och marknaden består idag av vitt skilda affärsmodeller som i olika utsträckning fokuserar på långsiktighet och hållbarhetsaspekter kopplat till ansvarsfull kreditgivning. Möjligheten för privatpersoner att ta lån eller nyttja krediter är grundläggande för ett väl fungerande samhälle och här har branschens aktörer ett stort ansvar i att vara lyhörda för samhällets utveckling i sin helhet. Parallellt med detta står allt fler privatpersoner i, eller alltför nära, en situation där man inte alltid kan betala sina skulder så som man från början planerat. För Resurs är hållbar kreditgivning grunden i sin affärsmodell och också ett prioriterat fokusområde inom koncernens hållbarhetsarbete. Att ställa sig bakom Alektum Groups initiativ Shoppa Lagom var därför ett självklart val.

– Utifrån vår långa erfarenhet av att erbjuda betal- och finansieringslösningar ser vi att lönsam handel och hållbar privatekonomi hänger ihop. För oss betyder shoppa Lagom inte att man ska sluta handla utan innebär att varje individ ska hitta sitt lagom, och få möjlighet att känna sig trygg när man handlar och skapa balans i sin privatekonomi. Vi vet också att om handlare kan erbjuda sina kunder att ha koll på sitt köputrymme ökar det möjligheten för en positiv köpupplevelse och återkommande kunder. Med kundrelationer som håller över tid får både vi och våra partners inom handeln förutsättningar att skapa långsiktigt hållbara affärer, säger Anna Nauclèr, CCO, Nordic Payment Solutions, Resurs Bank.

Sedan Alektum Group lanserade initiativet Shoppa Lagom förra året har responsen varit positiv från privatpersoner och man ser att det är dags att frågan om privatekonomisk hållbarhet nu tar ännu större plats i näringslivet.

– Vi är mycket glada att Resurs ställer sig bakom vårt initiativ kring Shoppa Lagom. Vi ser att våra verksamheter tillsammans i stort representerar en komplett kundresa vilket ger oss förutsättningar att påverka och nå ut brett med vårt budskap. Ju fler som blir partners till Shoppa Lagom-initiativet ju större möjlighet kommer vi ha att sprida kunskap som bidrar till en sund privatekonomi. Vi planerar därför flera initiativ inom ramen för Shoppa Lagom. Ett av dessa är Shoppa Lagom-podden som lanserades i början av september, där vi låter spännande personer komma till tals för att väcka engagemang och kunskapsspridning kring vikten av privatekonomisk hållbarhet, säger Moa Tyborn, SVP Corporate Communication and Marketing, Alektum Group.

Mer information:
Anna Nauclèr, CCO, Nordic Payment Solutions, Resurs Bank, anna.naucler@resurs.se
Moa Tyborn, SVP Corporate Communication and Marketing, Alektum Group, moa.tyborn@alektumgroup.com