Resurs flyttar huvudkontoret till nya lokaler i Helsingborg

Non Regulatory
Sommaren 2024 flyttar Resurs till ett nytt, gemensamt huvudkontor som skapar förutsättningar för en innovativ arbetsmiljö anpassad för Resurs hybrid- och aktivitetsbaserade arbetssätt.

Liksom de nuvarande lokalerna ligger det nya huvudkontoret på Väla strax utanför Helsingborg. Resurs har haft sin bas i Helsingborgsområdet sedan 1977, och idag är verksamheten nordisk med kontor i Danmark, Finland och Norge. Dessutom finns Resurs etablerade i Stockholm, Malmö och Borås.

I Helsingborg är verksamheten idag uppdelad på flera lokaler. Det nya huvudkontoret gör att alla medarbetare i Helsingborg kan arbeta i samma byggnad.

– Detta skapar möjligheter för co-working, samskapande och innovation i ett aktivitetsbaserat kontorslandskap anpassat efter nya hybrid-arbetssätt, vilket är en viktig förutsättning för vår transformationsresa som företag, säger Nils Carlsson, VD på Resurs.

Att flytta till den nya fastigheten är ett naturligt steg i Resurs ambition att vara en attraktiv arbetsgivare. Nyligen flyttade den norska delen av verksamheten till nya lokaler i centrala Oslo och kontoren i Köpenhamn och Helsingfors uppdateras även de till aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Inflyttning är planerad till juli 2024. Fastigheten, som ägs och förvaltas av Ikano Bostad och byggd 2010, består av fem våningsplan. Området Väla kommer utvecklas rejält kommande år och bland annat kommer IKEA-varuhuset och köpcentrat Väla att byggas ihop.

Resurs har idag 645 medarbetare varav ca 400 personer utgår från huvudkontoret i Helsingborg.