Resurs Holding Bokslutskommuniké januari-december 2022

Regulatory

Under det fjärde kvartalet kan vi summera en stark avslutning på året med god tillväxt och förbättrad marginal. Utvecklingen av det molnbaserade kärnbanks-systemet går enligt plan. Med andra ord så fortsatte transformationsresan med hög intensitet, precis som tidigare under 2022. Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2022*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 12% och uppgick till 37 187 MSEK, en ökning i lokal valuta med 8%.
 • Rörelsens intäkter ökade med 13% till 851 MSEK.
 • K/I före kreditförluster uppgick till 41,7% (44,7%).
 • Kreditförlustnivån ökade och uppgick till 2,6% (2,1%).
 • Rörelseresultatet ökade med 7% till 260 MSEK.
 • Fjärde kvartalet 2021 innehöll en engångspost om 49 MSEK till följd av justering av skatteberäkningen vilket påverkade föregående år positivt.
 • Resultat per aktie ökade med 14% till 0,99 SEK, inklusive engångseffekten föregående år minskade resultat per aktie med 11%.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 12% och uppgick till 37 187 MSEK, en ökning i lokal valuta med 8%.
 • Rörelsens intäkter ökade med 4% till 3 201 MSEK.
 • 2022 innehöll en engångskostnad om 50 MSEK till följd av Finansinspektionens beslutade sanktionsavgift. Föregående år påverkades också av en engångspost om 73 MSEK till följd av upplösningen av den extra kreditförlustreserveringen som gjordes vid pandemins start, samt en justering av skatteberäkningen vilket innebar 49 MSEK i minskad skattekostnad.
 • K/I före kreditförluster förbättrades och uppgick till 41,7% (42,0%), inklusive engångsposter till 43,2%.
 • Kreditförlustnivån var stabil och uppgick till 2,2% (2,2%), inklusive engångsposter var föregående år 2,0%.
 • Rörelseresultatet ökade med 2% och uppgick till 1 078 MSEK, inklusive engångsposter minskade resultatet med 9%.
 • Resultat per aktie ökade med 3% till 4,14 SEK per aktie, inklusive engångsposter minskade resultat per aktie med 14%.
 • Styrelsen avser att föreslå att årsstämman 2023 beslutar om en utdelning om 1,07 SEK per aktie. Tillsammans med utdelningen under hösten 2022 ger det en årlig utdelning om 1,99 SEK per aktie vilket motsvarar 50% av nettoresultatet 2022 och är i linje med bolagets utdelningspolicy.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data.

TELEFONKONFERENS

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas den 7 februari kl 09.00 där VD Nils Carlsson och interim CFO & Head of IR Stefan Noderén presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på svenska, men kommer även att tolkas till engelska, och går att följa på webben eller via telefon. Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferensen registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007221  Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. https://ir.financialhearings.com/resurs-holding-q4-2022-swedish-webcast