Resurs Holding Bokslutskommuniké januari-december 2023

Regulatory

– Det fjärde kvartalet blev ett händelserikt sådant med god efterfrågan på våra lösningar. Vi välkomnade nya partners, bland annat Åhléns, och Bauhaus förlängde samarbetet med oss. Samtidigt påverkades marknaden och Resurs av den turbulenta makrosituationen vilket ledde till ökade kreditförluster. Vi stärkte ledningsgruppen och initierade flera effektiviseringsinitiativ.

– Trots flera positiva trender är vi självklart inte nöjda med det fjärde kvartalets utveckling och det faktum att vi inte når våra finansiella mål vilket fått effekten om inställd utdelning för andra halvåret 2023. Men samtidigt vill jag understryka att Resurs har lång erfarenhet av lönsamma affärer. Detta vill jag nu vidareutveckla för att skapa ytterligare möjligheter för framtiden. Jag är tacksam för förtroendet att leda Resurs och ser fram emot att presentera mer om vår utveckling kommande månader. – Magnus Fredin, VD Resurs Bank och koncernchef Resurs Holding.

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 4% och uppgick till 38 846 MSEK. Utlåning till allmänheten exklusive jämförelsestörande poster ökade med 8% och uppgick till 40 049 MSEK.
 • Rörelsens intäkter ökade med 4% till 889 MSEK.
 • K/I före kreditförluster uppgick till 68,0% (41,7%), exklusive jämförelsestörande poster 41,9%.
 • Resultat före kreditförluster var 284 MSEK, exklusive jämförelsestörande poster ökade resultatet före kreditförluster med 4% och uppgick till 516 MSEK.
 • Kreditförlustnivån uppgick till 6,3% (2,6%), exklusive jämförelsestörande poster 4,7%
 • Rörelseresultatet uppgick till -331 MSEK (260), exklusive jämförelsestörande poster 47 MSEK.
 • Resultat per aktie minskade till -1,58 SEK (0,99), exklusive jämförelsestörande poster 0,06 SEK.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023*

 • Utlåning till allmänheten ökade 4% och uppgick till 38 846 MSEK. Utlåning till allmänheten exklusive jämförelsestörande poster ökade med 8% och uppgick till 40 049 MSEK.
 • Rörelsens intäkter ökade med 9% till 3 489 MSEK.
 • K/I före kreditförluster uppgick till 47,7% (43,2%), exklusive jämförelsestörande poster minskade K/I-talet och uppgick till 41,1% (41,7%).
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 1 824 MSEK (1 817). Exklusive jämförelsestörande poster ökade resultatet före kreditförluster med 10% och uppgick till 2 055 MSEK (1 867).
 • Kreditförlustnivån ökade och uppgick till 3,8% (2,2%), exklusive jämförelsestörande poster 3,3% (2,2%).
 • Rörelseresultatet uppgick till 388 MSEK (1 028), exklusive jämförelsestörande poster 766 MSEK (1 078).
 • Resultat per aktie minskade till 1,14 SEK (3,89), exklusive jämförelsestörande poster 2,79 SEK (4,14).
 • För helåret 2023 uppgick nettoresultatet till 258 MSEK, och andra halvårets nettoresultat uppgick till -106 MSEK. Till följd av det negativa resultatet för det andra halvåret 2023 har styrelsen beslutat, i linje med bolagets utdelningspolicy, att inte föreslå någon halvårsutdelning vid årsstämman 2024. Resurs har under hösten 2023 delat ut 0,91 SEK per aktie, vilket motsvarar 50 procent av nettoresultatet första halvåret 2023.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. I detta avsnitt refererar förändring och jämförelsesiffror till samma period föregående år. Detsamma gäller för övriga textavsnitt i delårsrapporten, resultatposter och kassaflöde jämförs med samma period föregående år.

INBJUDAN TILL PRESENTATION

Tisdagen den 6 februari klockan 07.30 publiceras Resurs Holdings bokslutskommuniké för 2023. Klockan 09.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där VD Magnus Fredin och CFO & Head of IR Sofie Tarring Lindell presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. https://ir.financialhearings.com/resurs-holding-q4-report-2023

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048652

Presentationen sker på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Resurs webbsida www.resursholding.com. Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

FÖR MEDIAKONTAKTER:
Måns Renntun, Chief Communication & Marketing Officer, +46-709-849620, mans.renntun@resurs.se