Resurs Holding – delårsrapport jan–sep 2015

Non Regulatory

1 juli–30 september 2015

 • Rörelsens intäkter steg med 53 MSEK till 564 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet steg med 36 MSEK till 220 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,87 SEK (0,72).
 • Resurs Bank annonserade förvärvet av den norska konsumentfinansbanken yA Bank i juli. Förvärvet väntas tillföra koncernen en utlåning till allmänheten på motsvarande 3,2 miljarder SEK vid tillträdet i slutet av oktober. Köpeskillingen uppgick till 1,56 miljarder NOK.
 • Vid en extra bolagsstämma i augusti invaldes Mariana Burenstam Linder och Marita Odélius Engström som nya ledamöter i bolagets styrelse.

1 januari–30 september 2015

 • Rörelsens intäkter steg med 305 MSEK till 1 721 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet steg med 201 MSEK till 630 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Utlåning till allmänheten uppgick till 14 445 MSEK (13 582) per den 2015-09-30.
 • Inlåning från allmänheten uppgick till 13 593 MSEK (14 963) per den 2015-09-30.
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,1 procent (12,4) per den 2015-09-30.
 • Total kapitalrelation uppgick till 17,3 procent (13,8) per den 2015-09-30.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,46 SEK (1,67).

VD kommenterar:

Fortsatt tillväxt och nya spännande förvärv

Resurskoncernen har under det tredje kvartalet fortsatt den positiva utvecklingen från årets två inledande kvartal, med god tillväxt i samtliga tre segment. Den höga aktiviteten bland våra retailpartners ute i detaljhandeln under sommarmånaderna avspeglar sig också i våra siffror.

Inom segmentet Payment Solutions har vi fortsatt addera nya samarbeten till vår växande bas av över 1 000 butikskedjor och e-handelsbolag. Denna unika plattform av samarbeten fortsätter att vara navet i vår affärsmodell och skapar dagligen nya möjligheter för våra andra verksamheter. Inom samma segment har vårt kreditkort Supreme Card, som i år fyller 10 år, haft god tillväxt i Danmark, Norge och Finland i enlighet med vår tillväxtplan. Segmentet Consumer Loans har haft en god utveckling under kvartalet, drivet av såväl produktlanseringar som marknadsaktiviteter mot kundbas och agenter. I juli annonserade vi också förvärvet av norska yA Bank – ett företag som vi följt under en tid och imponerats av. I Norge är den mäklade konsumentlåneaffären större än i Sverige och det gäller förstås att anpassa sin affärsmodell till de lokala förhållandena, vilket vi får bra möjlighet till nu. Med yA Bank får Resurs ett betydligt starkare fotfäste i Norge och därmed ökade möjligheter till korsförsäljning av koncernens hela produktutbud. Norge blir nu vår näst största marknad med 25 procent av vår kreditportfölj mot 11 procent tidigare. Affären slutfördes under början av det fjärde kvartalet.

Även inom segmentet Insurance har vi vunnit fler samarbeten inom olika branscher. Vårt förvärv av Falcks cykelförsäkringsverksamhet tidigare i år har banat väg för ett stort antal nya samarbeten. Premieintäkterna har ökat och påverkar rörelseresultatet positivt, samtidigt som det påverkats negativt av en lägre avkastning på värdepapper.

Under kvartalet har våra ägare påbörjat en process där de utvärderar en rad strategiska alternativ för det fortsatta ägandet av Resurskoncernen, vilket kan resultera i en börsnotering av Resurs Holding. Det är ett intressant och intensivt arbete som också inneburit att vi tagit in förstärkning både i styrelsen och ledningen. Oavsett utfallet av denna process ser jag och min ledningsgrupp fram emot att, med vår beprövade och framgångsrika affärsmodell, fortsätta utveckla Resurs i vår långa och stabila tillväxtresa.

Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB

För mer information, kontakta:

Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46 707 638 125