Resurs Holding Delårsrapport januari-juni 2023

Regulatory

”Andra kvartalet 2023 innehöll en rad betydelsefulla händelser. Vi levererade den första kundreleasen i vårt nya banksystem, vi inledde och förlängde viktiga partneraffärer och kreditförlusterna minskade jämfört med första kvartalet. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra produkter och låneboken ökade med 15 procent, i lokal valuta 12 procent. Samtidigt var NBI-marginalen stabil jämfört med föregående år. ” – Nils Carlsson, VD

1 april – 30 juni 2023*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 15% och uppgick till 39 604 MSEK, en ökning i lokal valuta med 12%.
 • Rörelsens intäkter ökade med 12% till 866 MSEK.
 • K/I före kreditförluster förbättrades och uppgick till 41,2% (47,9%, exklusive engångskostnad 2022 41,4%).
 • Resultat före kreditförluster ökade med 27% och uppgick till 510 MSEK (403), exklusive engångskostnad 2022 ökade resultatet med 13%.
 • Kreditförlustnivån ökade och uppgick till 2,8% (2,1%), men förbättrades mot Q1-23.
 • Rörelseresultatet ökade med 9% till 244 MSEK exklusive engångskostnad 2022 minskade resultatet med 11%.
 • Resultat per aktie ökade med 15% till 0,93 SEK (0,81), exklusive engångskostnad 2022 minskade resultatet med 12%.

1 januari – 30 juni 2023*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 15% och uppgick till 39 604 MSEK, en ökning i lokal valuta med 12%.
 • Rörelsens intäkter ökade med 12% till 1 718 MSEK.
 • K/I före kreditförluster förbättrades och uppgick till 41,1% (45,5%, exklusive engångskostnad 2022 42,2%).
 • Resultat före kreditförluster ökade med 21% och uppgick till 1 011 MSEK (839), exklusive engångskostnad 2022 ökade resultatet med 14%.
 • Kreditförlustnivån ökade och uppgick till 2,9% (2,1%).
 • Rörelseresultatet minskade med 5% till 462 MSEK, exklusive engångskostnad 2022 minskade resultatet med 13%.
 • Resultat per aktie minskade med 3% till 1,76 SEK (1,80), exklusive engångskostnad 2022 minskade resultatet med 15%.
 • Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2023 och avser då att föreslå en halvårsutdelning vilket motsvarar 50% av det rapporterade nettoresultatet för de första sex månaderna 2023 och uppgår till 0,91 SEK per aktie, ett totalt utdelningsbelopp om 182 MSEK.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. I detta avsnitt refererar förändring och jämförelsesiffror till samma period föregående år. Detsamma gäller för övriga textavsnitt i delårsrapporten, resultatposter och kassaflöde jämförs med samma period föregående år.

TELEFONKONFERENS

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas den 21 juli klockan 09.00 där VD Nils Carlsson och CFO & Head of IR Sofie Tarring Lindell presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på svenska, men kommer även att tolkas till engelska och går även den att följa på webben eller via telefon.

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferensen registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns det möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200873

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/resurs-holding-q2-2023

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Resurs webbsida www.resursholding.com. Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.