Resurs Holding delårsrapport januari-mars 2024

Regulatory

– Vår nya strategiska inriktning där ett ökat fokus inom Payment Solutions varit en av hörnstenarna, har lett till flera nya samarbeten med tongivande kedjor. Det senaste exemplet är Jula, en av Nordens främsta retailers.

– Samtidigt fortsatte kreditförlustreserveringarna vara på en förhöjd nivå. Under det första kvartalet 2024 ser vi en fortsatt förhöjd nivå av kreditförlustreserveringar, vilket också förstärkts av den säsongsvariation vi normalt har, där Q1 och Q4 ligger högre än Q2 och Q3. Samtidigt kan vi se att reserveringarnas nivåer förbättrades tydligt under slutet av kvartalet.

– Fokus på kärnverksamheten och stärkt ledningsgrupp. Det första kvartalet 2024 präglades av hög intensitet och ett medvetet fokus på aktiviteter som stärker Resurs kärnverksamhet och minskar kreditförlusterna över tid. Detta är fortsatt bolagets högsta prioritet och ett arbete jag leder tillsammans med min nytillsatta ledningsgrupp.

– Magnus Fredin, VD Resurs Bank och koncernchef Resurs Holding.

1 JANUARI – 31 MARS 2024*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 6% och uppgick till 39 682 MSEK
  • Rörelsens intäkter ökade med 3% till 881 MSEK
  • Som tidigare kommunicerats påverkades kvartalet av jämförelsestörande poster om -23 MSEK till följd av kostnader förknippade med effektiviseringsprogram
  • K/I före kreditförluster uppgick till 46,1% (41,1%), exklusive jämförelsestörande poster 43,6%
  • Resultat före kreditförluster uppgick till 474 MSEK (502), exklusive jämförelsestörande poster 497 MSEK
  • Kreditförlustnivån ökade och uppgick till 4,7% (3,0%), reserveringarnas nivåer förbättrades under kvartalet
  • Rörelseresultatet minskade till följd av de högre kreditförlusterna och uppgick till 18 MSEK (217), exklusive jämförelsestörande poster 40 MSEK
  • Resultat per aktie minskade till 0,05 SEK (0,83), exklusive jämförelsestörande poster 0,16 SEK

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data.

INBJUDAN TILL PRESENTATION
Torsdagen den 25 april klockan 07.30 publiceras Resurs rapport för det första kvartalet 2024. Klockan 09.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där VD Magnus Fredin och CFO Sofie Tarring Lindell presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/resurs-holding-q1-report-2024

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048653
Presentationen sker på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Resurs webbsida www.resursholding.com. Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

FÖR MEDIAKONTAKTER:
Måns Renntun, Chief Communication & Marketing Officer, +46-709-849620, mans.renntun@resurs.se